Құқықтық дәрісті өткізудегі басты мақсаты – Мемлекеттік жемқорлыққа қарсы ісқимыл саясатын, «Ырыс» МҚҰ мен «ONTUSTIK» Аймақтық инвестициялық орталығының қызметкерлеріне түсіндіру жұмыстарын жүргізу, ойын өзгерту, жемқорлыққа заң бұзушылық ретінде ғана емес, мемлекеттің дамуына қауіп төндіріп тұратын құрал ретінде қарауын талап ету.

Келіссөздердің қорытындылары бойынша Қазақстан мен Қытай ұйымдарының арасындағы меморандумдардың жəне ынтымақтастық туралы келісімдердің бірқатарына қол қойылды.